AGIDA

Tepelná čerpadla

Firma AGIDA s.r.o. je dodavatelskou firmou tepelných čerpadel s dlouholetou tradicí.

Realizujeme montáže tepelných čerpadel vzduch – voda inverterového provedení. Na instalovaná zařízení poskytujeme záruky a provádíme kompletní odborný servis. Dodáváme tepelná čerpadla INVENTOR a FUJITSU WATERSTAGE. Na zvláštní přání dodáváme tepelná čerpadla NEORE.

Při návrhu Vám sdělíme, proč instalovat právě systém vzduch-voda, nadimenzujeme zařízení a poskytneme podklady pro případnou dotaci.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda
Principem tepelného čerpadla vzduch – voda je přenos tepla z venkovního prostředí do topného systému objektu. Tepelné čerpadlo vzduch – voda získává teplo ze svého okolí – v tomto případě ze vzduchu a tuto nízkoteplotní energii předává do vody jako topného média pro vytápění a pokud je požadováno tak i pro ohřev teplé užitkové vody. Jeho

provoz je ekonomičtější oproti jiným tepelným zdrojům díky tomu, že využívá principu přenosu tepla a nikoliv přeměny tepla (například spalováním). Na trhu jsou rovněž dostupná tepelná čerpadla voda – voda a země – voda. Tyto systémy naše firma nedodává jelikož jejich zvýšená provozní úspora je s ohledem na výši investic nevratná.

Spotřeba energie
Na vytápění objektů a přípravu teplé vody je používáno téměř 80% celkové spotřeby energie. Vysoká účinnost a nízký příkon, to byly hlavní záměry při vývoji tepelných čerpadel INVENTOR a FUJITSU WATERSTAGE. Dlouholetý výzkum a vývoj inverterové technologie, dokonalé řízení výkonu, zcela nový typ výměníku jsou cestami ke snížení spotřeby energie. Tepelné čerpadlo nesnižuje pouze spotřebu energie pro vytápění, ale také přispěje k výrazným úsporám ve Vašem rozpočtu.

Topný systém s tepelným čerpadlem
Tepelné čerpadlo INVENTOR a FUJITSU WATERSTAGE Vám přináší mnoho variant zapojení do topného systému. Lze je používat samostatně pouze pro vytápění nebo v kombinaci se zásobníkem i pro ohřev teplé užitkové vody. Dlouholetý výzkum řízení výkonu inverterovou technologií zaručuje, že zařízení produkuje pouze takový výkon, jaký je momentálně potřeba.

Tepelná čerpadla INVENTOR a FUJITSU WATERSTAGE vzduch-voda jsou navržena jako split systém s oddělenou venkovní jednotkou obsahující kompresor, inverterové řízení, kondenzátor a vnitřní jednotkou – hydromodulem. Na tento hydromodul jsou připojeny všechny ostatní součásti topného systému – radiátory, podlahové topení, zásobník na teplou užitkovou vodu atd. Technologie DC Inverter umožňuje regulovat topný výkon tepelného čerpadla podle aktuální potřeby. Pokud potřebuje váš topný systém menší výkon než je nominální, venkovní jednotka se přizpůsobí a dodává jen potřebné množství tepelného výkonu, samozřejmě se snížením příkonu. Tato technologie snižuje spotřebu energie a podstatně zvyšuje spolehlivost a životnost tepelného čerpadla.

Vnitřní jednotka – hydromodul.
Hydromodul je v systému tepelného čerpadla skutečným zdrojem tepla, který předává do topné vody tepelnou energii získanou venkovní jednotkou. Pro přenos tepelné energie z primárního okruhu chladiva do topné vody je použit nerezový deskový výměník s velkou teplosměnnou plochou, nízkým vnitřním odporem, lepšími hodnotami přenosu kondenzačního tepla a maximální účinností s výstupní teplotou topné vody až 55°C. Právě díky němu dosahuje zařízení zvýšení topných faktorů při snížení příkonu. Kromě výměníku je součástí hydromodulu  také oběhové čerpadlo, záložní elektrický bivalentní zdroj tepla a inteligentní řídící jednotka celého systému.

Venkovní jednotka
Venkovní jednotka získává tepelnou energii ze vzduchu a předává ji dále do hydromodulu prostřednictvím chladícího okruhu využívajícího vlastností ekologického chladiva . Pro tepelná čerpadla INVENTOR a FUJITSU WATERSTAGE jsou používány díky svým ideálním vlastnostem modifikované venkovní jednotky s vysokou účinností, kvalitním výparníkem a velmi tichým provozem .

Konstrukce venkovních jednotek zaručuje  tichý chod, ventilátory se speciálně vyvinutými lopatkami zajišťují velmi malé turbulence a tím i emise hluku venkovní jednotkou.

Zásobník TUV
Pomocí tepelného čerpadla  kromě vytápění také ohřejete teplou užitkovou vodu. K zařízení lze připojit ohřívač TUV jakéhokoliv výrobce, velikost a provedení musí odpovídat požadavkům na ohřev tepelným čerpadlem. Řízení ohřevu TUV je plně automatické, není zapotřebí žádný zásah uživatele. V instalaci je také využíváno také našich samostatných bojlerů s tepelným čerpadlem SUNLINE, což je zcela oddělený systém s další přidanou hodnotou.

Komfortní ovládání
Tepelná čerpadla INVENTOR a FUJITSU WATERSTAGE umožňují komfortní ovládání teploty uvnitř objektu. Připojíte k němu jakýkoliv prostorový ovladač, ať již kabelový nebo bezdrátový. Zařízení můžete ovládat i pomocí Vašeho PC či smartphonu. Samozřejmostí je ekvitermní regulace řídící teplotu topné vody podle venkovní teploty, kerá je pro řízení chodu tepelného čerpadla nejvhodnější.

Rychlý kontakt - Tepelná čerpadla
Telefon do naší společnosti: 732 345 666